Dermatológia pre prax 1/2013

Endokanabinoidný systém kože – nové poznatky a perspektívy terapeutického využitia

doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

V ostatných rokoch objavené endokanabinoidné mediátory, ich receptory a metabolické dráhy tvoria komplexný endokanabinoidný systém (EKS), ktorý sa podieľa na najrôznejších biologických procesoch prebiehajúcich v organizme ako v zdraví, tak aj v chorobe. Výsledky experimentálnych štúdií dokázali prítomnosť funkčného EKS v koži a jeho regulačnú úlohu v procesoch proliferácie a diferenciácie keratinocytov, produkcie kožného mazu, rastu vlasov, syntézy a sekrécie niektorých cytokínov a chemokínov, ako aj senzorických funkcií kože. Nahromadené poznatky poukazujú na možnú úlohu poruchy tejto regulačnej funkcie v patogenéze niektorých kožných chorôb, ako napríklad akné, seborey, xerózy, psoriázy alebo areátnej alopécie a naznačujú terapeutický potenciál ovplyvnenia endokanabinoidného systému.

Kľúčové slová: endokanabinoidný systém, choroby kože, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Endocannabinoid system of the skin – novel findings and perspective therapeutic opportunities

The newly discovered endocannabinoid mediators, their receptors and biosynthetic and metabolizing pathways form the endocannabinoid system (ECS), which has been implicated in various biological processes both in health and disease. Recent studies have suggested the existence of a functional ECS in the skin and its regulatory role in proliferation and differentiation of keratinocytes, sebum production, hair growth, cytokine and chemokine production and cutaneous sensory functions. There is accumulated evidence demonstrating that disruption of this fine regulation might play role in the pathogenesis of various skin diseases, such as acne, seborrhoea, xerosis, psoriasis or alopecia, making the ECS an attractive target for therapeutic intervention.

Keywords: endocannabinoid system, skin diseases, therapy