Dermatológia pre prax 1/2008

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA OTOKŮ DOLNÍCH KONČETIN

MUDr. Antonín Nechvátal

Edém je definovaný jako klinicky se manifestující zvýšení objemu mezibuněčné tekutiny. Otoky mohou být generalizované nebo lokalizované. Patofyziologické mechanizmy vzniku jsou odlišné. V klinické praxi je důležité zejména diferenciálně diagnostické odlišení chronické žilní insuficience, flebotrombózy a lymfatického otoku od dalších možných příčin.

Kľúčové slová: edém, lokalizovaný, generalizovaný, patogeneze, chronická žilní insuficience, stasis dermatitis, akutní hypodermitida, dermatoskleróza, lipodermatoskleróza, capillaritis alba, ulcus cruris venosum, potrombotický syndrom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE EDEMA OF LOWER EXTREMITIES

Edema is defined as a clinically apparent increase in the interstitial fluid volume. Edema may be localized or generalized. Pathophysiological mechanisms are different. In the clinical practice is important to differentiate chronic venous insufficiency, deep vein thrombosis and lymphatic edema from other possible causes.

Keywords: edema, localized, generalized, pathogenesis, chronic venous insufficiency, stasis dermatitis, acute hypodermitis, dermatosclerosis, lipodermatosclerosis, capillaritis alba, ulcus cruris venosum, posthrombotic syndrom.