Dermatológia pre prax 1/2011

Diagnostika a liečba syndrómu diabetickej nohy

MUDr. Tomáš Kopal, MUDr. Iveta Kopalová

Syndróm diabetickej nohy je vážne ochorenie, často vedúce k strate končatiny. Správna diagnóza a včasná liečba zlepšuje šancu na záchranu končatiny. Zásadnú úlohu má rozpoznanie včasných patologických zmien na koži, ktoré signalizujú neuropatiu a riziko vzniku defektu. Súčasná ischémia vyžaduje rýchlu intervenciu. U pacientov s diabetom je potrebné zohľadniť niektoré špecifiká v symptomatológii (chudobný klinický obraz s prípadnou absenciou bolestí) aj v liečebných postupoch pri ochorení. Nevyhnutný je interdisciplinárny prístup ošetrujúceho personálu.

Kľúčové slová: syndróm diabetickej nohy, rizikové faktory, etiopatogenéza, klinický obraz, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostics and treatment of diabetic foot syndrome

Diabetic foot syndrome is a serious disease, often leading to limb amputation. Proper diagnosis and early therapy improves patient’s chance of preserving the limb. Recognition of early skin changes resulting from neuropathy leading to ulcer is extremely important. Concomitant ischemia implies rapid intervention. In diabetic patients it is important to keep in mind some specificity of clinical finding (lack of pain) and therapy. Interdisciplinary approach is mandatory.

Keywords: diabetic foot syndrome, risk factors, etiopathogenesis, clinical picture, therapy