Dermatológia pre prax 4/2009

Chronická bulózna dermatóza detí

prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA, MUDr. Janette Baloghová, PhD.

Chronická bulózna dermatóza detí je získané autoimunitné heterogénne ochorenie charakterizované tvorbou subepidermálnych vezikúl a búl prevažne idiopatického pôvodu. Autori prezentujú prípad 10-ročného chlapca s rozsiahlym kožným nálezom, diagnostiku a liečbu ochorenia. Uvádzajú stručný prehľad charakteristiky ochorenia, diagnostických a terapeutických možností.

Kľúčové slová: chronická bulózna dermatóza detí, IgA lineárna dermatóza, priame imunofluorescenčné vyšetrenie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic bullous dermatosis of childhood

Chronic bullous dermatosis of childhood is an acquired autoimmune heterogenous disease characterized by subepidermal vesicles and bullas mostly of idiopathic origin. Authors present a case of 10-year-old boy with widespread skin lesions, diagnosis and therapy of the disease. They shortly present a review of the characteristic signs of the disease its diagnostic and therapeutical possibilities.

Keywords: chronic bullous dermatosis of childhood, IgA linear dermatosis, direct immunofluorescent examination