Dermatológia pre prax 3/2011

Choroby vlasov III – Alopecia areata

MUDr. Eva Rasochová

Alopecia areata (AA) je automunitné chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje vlasový folikul a niekedy aj nechty. Presná etiológia ochorenia nie je známa. Strata vlasov je nejazvová a rekurentná. AA postihuje najčastejšie vlasatú časť hlavy, ale môže postihnúť ktorúkoľvek časť tela pokrytú vlasmi. Klinický priebeh ochorenia je rôzny: u niektorých pacientov dochádza ku spontánnej remisii, zatiaľ čo u iných ochorenie progreduje do úplnej straty vlasov nielen na hlave, ale aj na tele. Liečba je stále problematická a ochorenie je na terapiu často rezistentné.

Kľúčové slová: alopecia areata, kortikosteroidy, PUVA, imunoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Alopecia areata

Alopecia areata is an autoimune chronic inflammatory disease affecting the hair follicle and sometimes the nails. The exact aetiology is unknown. The hair loss is non-scaring and recurrent. AA is commonly presenting on the scalp but it can affect any hair bearing part of the body. Its clinical course is variable: some patients have spontaneous remission whereas others progress to total loss of scalp or even body hair. The treatment remains difficult and the disease is often resistant against theraphy.

Keywords: alopecia areata, corticosteroids, PUVA, immunotherapy