Dermatológia pre prax 3/2008

BÉRCOVÝ VŘED

prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Bércový vřed se řadí mezi onemocnění, která zaznamenávají vzestupnou tendenci. Vyskytuje se převážně u lidí vyššího věku, není však výjimkou ani u osob mladistvých. V každé věkové skupině bércový vřed přináší s sebou specifické problémy zdravotní, ekonomické, sociální a psychologické. Tyto důvody jsou příčinou zvýšeného zájmu lékařů různých oborů o bércové vředy. Autorka se ve svém článku zabývá hojením bércových vředů, včetně faktorů, které ovlivňují hojení u chronických ran. Dále se zaměřuje na etiologii bércových vředů a místní terapii. Zdůrazňuje, že místní léčba je jen jednou ze součástí komplexního přístupu k nemocnému s bércovými vředy.

Kľúčové slová: bércový vřed, etiologie, hojení, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CRURAL ULCER

Crural ulcer belongs to diseases with increasing prevalence. It occurs mainly in the elderly population, however it is not exceptional even in young patients. In each age group crural ulcer causes specific medical, economical, social and psychologic problems. These are the reasons for increase attention of medical professionals paid to crural ulcer. The author describes in the article the treatment of crural ulcers including factors that influence healing in chronic wounds. Further on, ethiology and local therapy is discussed. It emphasizes that local therapy is a part of a complex approach to patients with crural ulcers.

Keywords: crural ulcer, ethiology, healing, treament.