Dermatológia pre prax 3/2009

Bazaliómy v oblasti oka a mihalníc

MUDr. Alena Furdová, PhD., MUDr. Zuzana Svetlošáková

Najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom v oblasti okolia oka, mihalníc a vnútorného kútika je bazalióm (dg. C44.1). Najvyšší výskyt zaznamenávame po 50-tom roku života. Najčastejšie sa diagnostikuje v prvom a druhom štádiu (T1, T2), keď je ešte možné chirurgickou liečbou dosiahnuť dobré kozmetické výsledky. Tumory prerastajúce v celej hrúbke mihalnice sa môžu ešte vo väčšine prípadov úspešne riešiť resekciou celej mihalnice. V štádiu T3 pri prerastaní procesu do orbity a dutín dochádza k deštrukcii a strate oka, v niektorých prípadoch je nutná až exenterácia orbity alebo rozsiahlejšie radikálne výkony.

Kľúčové slová: bazalióm mihalnice, resekcia mihalnice, enukleácia, exenterácia orbity

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Basalioma of the eyelids and surrounding tissues

Basalioma is the most common tumor in eyelids and sorrounding tissues (dg.C44.1). The incidence is increasing after age 50. Most of the cases are diagnosed in stage T1 and T2, when we can surgically reconstruct and get good functional and cosmetic results. Full-thickness eyelid defects are created in the resection of eyelid carcinomas. These eyelid colobomas can be successfully reconstructed with remaining eyelid tissue in the majority of cases. In the T3 stage by penetrating of the tumor in to the orbit the process leads to destruction of the eye and in some patients radical surgical procedures (enucleation, partial exenteration) or total exenteration is necessary.

Keywords: basalioma of the eyelid, resection of the eyelid, enucleation, exenteration of the orbit