Dermatológia pre prax 1/2012

Autoimunitné choroby kože I. Vitiligo, alopecia areata, psoriasis

doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

Imunologická tolerancia je komplexný mechanizmus brániaci imunitnému systému spustiť imunitnú odpoveď proti vlastným bunkám a tkanivám. Jej zlyhanie môže mať za následok vývoj autoimunitnej choroby. V patogenéze týchto chorôb sa okrem imunitných mechanizmov významne uplatňuje aj genetická predispozícia a spúšťacie faktory vonkajšieho prostredia, medzi ktoré patria predovšetkým infekcie, stres a trauma. Autoimunitné choroby predstavujú širokú škálu ochorení s rôznymi klinickými obrazmi, ale spoločnou etiopatogenézou, ktorá zahŕňa imunitnú odpoveď proti autológnym antigénom. Dobre definovanú skupinu predstavujú autoimunitné bulózne dermatózy sprostredkované autoprotilátkami proti rôznym epidermálnym/subepidermálnym autoantigénom. U viacerých iných dermatóz (napr. vitiligo, ložisková alopécia, psoriáza) sa predpokladá patogenetické uplatnenie bunkových autoimunitných mechanizmov, ich autoantigény však zostávajú doteraz neznáme. Postihnutie kože je súčasťou klinického obrazu aj početných systémových autoimunitných chorôb.

Kľúčové slová: imunologická tolerancia, autoimunita, vitiligo, alopecia areata, psoriáza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Autoimmune skin diseases I. Vitiligo, alopecia areata, psoriasis

Immunological tolerance is a complex series of mechanisms that impair the immune system to mount responses against self antigens. Failure or breakdown of these mechanisms results in autoimmunity and autoimmune diseases. Such events are related to both genetic and environmental factors, the latter being mainly represented by infections, stress factors or trauma. Autoimmune diseases represent a diverse family of disorders with different clinical presentations but with a common etiology that involves an immune response to autologous antigens. Autoimmune bullous dermatoses represent well-defined group of skin diseases mediated by autoantibodies directed against different epidermal/subepidermal autoantigens. There are several other dermatoses (e.g. vitiligo, alopecia areata and psoriasis) with presumed important role of cellular autoimmunity in pathogenesis, although the autoantigens are still unknown. Skin involvement is characteristic feature of clinical picture also of many systemic autoimmune diseases.

Keywords: immunological tolerance, autoimmunity, vitiligo, alopecia areata, psoriasis.