Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2023

Zdravotná dokumentácia trochu inak

MUDr., Mgr. Monika Štefanová, PhD., MPH

Autorka v článku v teoretickej časti definuje zdravotnú dokumentáciu, poskytuje prehľad kategórií zdravotníckych pracovníkov. Uvedená kazuistika je východiskovým bodom, ktorý núti čitateľov zamyslieť sa nad únikom informácií, ktorého svedkami sme v praxi.

Kľúčové slová: zdravotná dokumentácia, únik informácií, bezpečnosť pacienta a zdravotníckeho pracovníka

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Medical documentation a little otherwise

The author in article in theoretical part defines medical documentation, provides category overview of the health workers. The casuistry mentioned represents the starting point, it forces readers to think about leaking informations, what we are witnessing in practice.

Keywords: medical documentation, information leak, pacient safety and health worker safety