Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2023

Predoperačná anémia: výskyt, príčiny, následky, diagnostika a liečba

MUDr. Josip Slipac

Predoperačná anémia sa vyskytuje najmenej u tretiny pacientov pred plánovanou operáciou a je významným a takisto dobre upraviteľným rizikovým faktorom zvýšenej perioperačnej morbidity a mortality. Najčastejšou príčinou predoperačnej anémie býva nedostatok železa, ktoré sa musí dostatočne doplniť. Intravenózne železo je efektívne a bezpečné a malo by sa používať u pacientov so zápalovým ochorením, u pacientov, ktorí perorálne železo netolerujú, alebo vtedy, keď do operácie zostáva málo času. Látky stimulujúce erytropoézu (ESA) by sa po doplnení živín mali odporučiť anemickým pacientom s chronickým renálnym alebo zápalovým ochorením, ako aj starším pacientom s anémiou z neznámych príčin, a to so súčasným zaistením dostatočného príjmu železa. Plánované operácie by sa mali posunúť, pokiaľ predoperačná anémia nie je vyriešená. Pre včasný záchyt, zhodnotenie a účinnú liečbu predoperačnej anémie a nedostatku železa sa dá využiť jednoduchý algoritmus.

Kľúčové slová: predoperačná anémia, nedostatok železa, látky stimulujúce erytropoézu, algoritmus

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Anestéziológia a intenzívna medicína. Objednať časopis

Preoperative anaemia: prevalence, causes, consequences, and management

Preoperative anaemia is affecting at least a third of patients undergoing elective surgery and is a significant and modifiable risk factor for increased perioperative morbidity and mortality. Iron deficiency is the most common cause of preoperative anaemia and should be corrected. Intravenous iron is efficacious and safe and should be used in patients in whom oral iron is not tolerated or if the time before surgery is short. Erythropoiesis-stimulating agents (ESA) might be suggested (after correction of nutritional deficiencies) for anaemic patients with kidney disease or chronic inflammation and elderly patients with anaemia of unknown cause and adequate iron supply should always be ensured. Elective surgery should be postponed until preoperative anaemia has been appropriately treated. An easy-to-follow algorithm for the detection, evaluation, and appropriate treatment of anaemia and iron deficiency in surgical patients should be used.

Keywords: preoperative anaemia, iron deficiency, erythropoiesis stimulating agents, algorithm