Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2021

Postcovidový syndróm alebo tzv. dlhý COVID nenechá anestéziológov spať

MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.

Choroba COVID-19 je spôsobená koronavírusom 2 (SARS-CoV-2). Tradične je spojená s akútnym respiračným syndrómom. Postihnutie dýchacieho systému a pľúcne problémy sú najrozšírenejšie, ale aj mimopľúcne prejavy COVID-19 sú bohaté. Pri vysokej miere chorobnosti bude v blízkej budúcnosti existovať veľká populácia pacientov uzdravených z COVID-19, ktorí môžu mať mnoho dlhotrvajúcich zdravotných následkov. Multiorgánové prejavy ochorenia COVID-19 sú dobre zdokumentované, dlhodobé dôsledky po prekonaní COVID-19 sa musia ešte detailne odhaliť a študovať. Vírus SARS-CoV-2 preniká do endotelu ciev všetkých orgánov, preto vznikajú variabilné symptómy. Cez receptory ACE2, ktoré sú v mnohých tkanivách bohato zastúpené, vírus spôsobuje patologické zmeny a ovplyvňuje funkciu orgánov.

Kľúčové slová: postcovidový syndróm, dlhý COVID

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Post COVID-19 syndrome or so-called a long term COVID-19 will not let anesthesiologists sleep

COVID-19 is caused by coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is traditionally associated with severe acute respiratory syndrome. Respiratory and pulmonary problems are the most common, but the extrapulmonary manifestations of COVID-19 are also frekvent. With a high morbidity rate, there will be a large population of recovered patients in the near future, who may have many long-term health consequences of the disease. Although the multiorgan manifestations of COVID-19 are well documented, the long-term consequences of overcoming COVID-19 have yet to be identified and studied in detail. SARS-CoV-2 penetrates the vascular endothelium of all organs. Through ACE2 receptors, which are abundant in many tissues, it causes pathological changes and bad affects organ function.

Keywords: post COVID-19 syndrome, long term COVID-19