Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2017

Pohľad na nové odporúčania na diagnostiku a liečbu sepsy – od definície cez identifikáciu k antimikrobiálnej liečbe

Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. JUDr. Peter Firment, MUDr. Matúš Maruniak, MUDr. Vladimír Hudák

V roku 2016 boli zverejnené nové definície sepsy, ktoré majú uľahčiť a spresniť identifikáciu a včasnú liečbu septických pacientov. Článok sa venuje novým definíciám sepsy v porovnaní s predchádzajúcimi, uvádza úvodné diagnostické a liečebné kroky pri sepse vrátane odporúčaní antimikrobiálnej liečby zverejnených začiatkom roku 2017.

Kľúčové slová: sepsa, septický šok, odporúčania

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Review of new recommendations for diagnosis and treatment of sepsis – from definition through identification to antimicrobial treatment

In 2016 they were published new definitions of sepsis, which are easier and more accurate identification and early treatment of septic patients. The article deals with new definitions of sepsis compared to earlier, provides an initial diagnostic and therapeutic steps in sepsis, including antimicrobial treatment recommendations published in early 2017.

Keywords: sepsis, septic shock, guidelines