Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2021

Plánovaná chirurgia u pacientov v čase COVID 19. Kedy a za akých okolností po prekonaní strednej a ťažkej formy COVID 19 môže pacient podstúpiť plánovanú operáciu?

MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.

Celosvetové rozšírenie novej koronavírusovej choroby (COVID-19) viedlo vo väčšine postihnutých štátov k takmer úplnému zastaveniu neurgentných, plánovaných operácií všetkých špecializácií. Väčšina krajín stále neodpovedala na dôležitú otázku, kedy a ako by mali byť naplánovaní pacienti, ktorí prekonali COVID-19. Pre bezpečnosť chirurgických zákrokov, ktoré nie sú urgentné, bude prvoradé stanoviť timing operácie a preventívne opatrenia na zníženie komplikácií v perioperačnom období. Kľúčovým bude predoperačné vyšetrenie funkcie pľúc a koagulácie, ktoré budú spôsobovať najviac komplikácií. V tomto článku publikujeme prvé protokoly pre správne načasovanie operácie a prevenciu VTE u pacientov s COVID v perioperačnom období.

Kľúčové slová: COVID-19, pľúcne funkcie, prevencia VTE, operačný výkon

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Scheduled surgery at the time of patients with COVID -19. View and stratification of the patient after overcoming COVID-19 in planning the operation

The worldwide spread of a novel coronavirus disease (COVID-19) has led to a near total stop of non-urgent, elective surgeries across all specialties in most affected countries. Larger countries still have not answered the important question of when and how patients who have overcome COVID19 should be scheduled. For the safety of non-urgent surgical procedures, it will be paramount to establish timing operations, preventive measures to reduce complications during the perioperative period. Preoperative examination of lung function and coagulation, which will cause the most complications, will be crucial. In this article, we present the first protocols for timing surgery and prevention of VTE in patients with COVID in the perioperative period.

Keywords: COVID-19, pulmonary function, VTE prevention, surgery