Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2015

„Nové“ orálne antikoagulanciá (NOAC) – stručný perioperačný manažment

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Blanka Kalnášová

V súčasnosti sa okrem klasických antikoagulačne pôsobiacich liekov, akým je napríklad warfarín, podávajú aj nové perorálne antikoagulanciá. Anestéziológovia sa s pacientmi s touto medikáciou môžu stretnúť počas predanestéziologického vyšetrenia pred plánovaným alebo neodkladným operačným zákrokom. Nasledujúci text poskytuje stručnú informáciu o vybraných nových perorálnych antikoagulanciách a perioperačnom manažmente u pacientov, ktorí ich používajú.

Kľúčové slová: NOAC, antikoagulanciá.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The “new” oral anticoagulants (NOAC) – a brief perioperative management

Currently, in addition to standard operating anticoagulant drugs such as e.g. warfarin, also served the new oral anticoagulants. Anesthesiologist with the patients with this medication may encounter during pre-anaesthetic examination preceding a planned or emergency surgery. The following text gives brief information on selected new oral anticoagulants and perioperative management in patients using them.

Keywords: NOAC, anticoagulants.