Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2023

Laktátová acidóza spojená s metformínom − kazuistika

MUDr. Ingrid Pirníková, MUDr. Ján Korček, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Autori opisujú prípad 38-ročnej ženy intoxikovanej metformínom v suicidálnom úmysle s rozvojom ťažkej laktátovej acidózy a akútneho obličkového zlyhania, ktoré si vyžiadalo hemodialyzačnú liečbu. Zaoberajú sa etiológiou, patofyziológiou, liečbou a rizikovými faktormi pre rozvoj laktátovej acidózy spojenej s metformínom. Poukazujú na dôležitosť multidisciplinárneho prístupu v manažmente a prevencii metformínom spôsobenej laktátovej acidózy.

Kľúčové slová: metformín, metabolická acidóza, laktát, hydrogénuhličitan sodný, hemodialýza, kazuistika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Metformin-associated lactic acidosis − a case report

The authors describe a case of a 38-year woman who overdosed on metformin with suicidal intent, with the development of severe lactic acidosis and acute renal failure, which required hemodialysis. They are dealing with etiology, patophysiology, treatment and risk factors for developing metformin – associated lactis acidosis. The authors point to importance of multidisciplinary approach to managing and preventing metformin – associated lactic acidosis.

Keywords: metformin, metabolic acidosis, lactate, sodium bicarbonate, hemodialysis, case report