Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2019

Dlhodobá intubácia a s ňou spojené komplikácie

MUDr. Kamil Tomášek, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Renata Ječmínková

Dlhodobá intubácia bola už pred takmer 50 rokmi definovaná ako akákoľvek intubácia, ktorá trvá dlhšie ako 6-7 dní. Táto definícia, upravená na 7 dní, je v platnosti prakticky doteraz, ale môžeme sa stretnúť i s definíciami, ktoré udávajú kratšiu dobu. Dlhodobá intubácia patrí, pochopiteľne, k základným pilierom managementu celého radu závažných stavov. Napriek tomuto faktu je však spojená s množstvom možných komplikácií, ktoré je nutné brať do úvahy predovšetkým vtedy, keď zvažujeme nahradenie intubácie tracheostómiou. V predkladanom prehľadovom článku prinášame zhrnutie týchto možných komplikácií, spoločne s informáciami o ich rizikách a managemente.

Kľúčové slová: Endotracheálna intubácia, komplikácie, tracheálna stenóza

Complications associated withlong-term intubation

A long-term endotracheal intubation was defined almost 50 years ago as „any intubation lasting longer than 6-7 days“. This definition, with a cut-off defined more precisely as 7 days, has been valid ever since, although alternative definitions suggesting even shorter intubations to be perceived as „long-term“ can be found. Obviously, long-term intubation is one of the cornerstones of the management of a wide range of serious conditions. Still, it is associated with many possible complications, the risk of which must be taken into account, especially when considering conversion of endotracheal intubation into tracheostomy. The presented review brings a summary of possible complications along with the information about their risk factors and management.

Keywords: endotracheal intubation, complications, tracheal stenosis