Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2017

Diagnostika a liečba život ohrozujúceho krvácania u dospelých pacientov v intenzívnej a perioperačnej starostlivosti

Jan Blatný, Jan Bláha, Karel Cvachovec, Vladimír Černý, Jozef Firment, Peter Kubisz, Jan Kvasnička, Jiří Masopust, Miroslav Penka, Peter Salaj, Ján Staško, Roman Záhorec, Ivana Zýková

V predloženom dokumente sú uvedené odporučenia na liečbu život ohrozujúceho krvácania (skratka ŽOK) u dospelých pacientov, kde k ŽOK prichádza v dôsledku polytraumy alebo v súvislosti s chirurgickým či iným intervenčným výkonom. Jednotlivé odporúčania vychádzajú z dostupných publikovaných odborných zdrojov k danej problematike a odborných názorov členov ustanovenej pracovnej skupiny/autorského kolektívu. Implementácia v texte formulovaných odporučení musí byť v klinickej praxi vždy zva-žovaná v aktuálnom klinickom kontexte podľa klinického stavu pacienta z pohľadu pomeru prínosu a rizika jednotlivých konkrétnych postupov. Dokument nenahradzuje základné odborné zdroje danej problematiky a neuvádza povinnosti zdravotníckych pracovníkov určené inými zákonnými či profesijnými normami.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

V predloženom dokumente sú uvedené odporučenia na liečbu život ohrozujúceho krvácania (skratka ŽOK) u dospelých pacientov, kde k ŽOK prichádza v dôsledku polytraumy alebo v súvislosti s chirurgickým či iným intervenčným výkonom. Jednotlivé odporúčania vychádzajú z dostupných publikovaných odborných zdrojov k danej problematike a odborných názorov členov ustanovenej pracovnej skupiny/autorského kolektívu. Implementácia v texte formulovaných odporučení musí byť v klinickej praxi vždy zva-žovaná v aktuálnom klinickom kontexte podľa klinického stavu pacienta z pohľadu pomeru prínosu a rizika jednotlivých konkrétnych postupov. Dokument nenahradzuje základné odborné zdroje danej problematiky a neuvádza povinnosti zdravotníckych pracovníkov určené inými zákonnými či profesijnými normami.