Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2015

Antiagreganciá v perioperačnom manažmente pri nekardiochirurgických operačných výkonoch – stručné odporúčania

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Blanka Kalnášová

ntiagregačná liečba sa podáva relatívne často. Anestéziológovia sa s pacientmi s touto medikáciou môžu stretnúť počas predanestéziologického vyšetrenia pred plánovaným alebo neodkladným operačným zákrokom. V texte sú uvedené stručné informácie o vybraných antiagreganciách a perioperačnom manažmente u pacientov, ktorí ich používajú.

Kľúčové slová: antiagreganciá, perioperačný manažment.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antiplatelet agents in the perioperative management in noncardiac surgical interventions – summary of recommendations

Antiplatelet therapy is used quite frequent. Anaesthesiologists with the patients with this medication may encounter during pre-anaesthetic examination preceding a scheduled or emergency surgery. The following text contains brief information on selected antiplatelet agents and perioperative management in patients using them.

Keywords: antiplatelet agents, perioperative management.