Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2020

Anestéziologický manažment k nekardiochirurgickému výkonu u dospelých pacientov s vrodenými chybami srdca

MUDr. Zuzana Hrubšová, doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

Pokrok v diagnostike a manažmente vrodených chýb srdca v detskom veku v posledných desaťročiach mal za následok, že rastie populácia dospelých pacientov s vrodenými chybami srdca (VCHS). U týchto pacientov je zvýšené riziko vzniku komplikácií počas anestézie. Cieľom tohto článku je zamerať pozornosť na perioperačný anestéziologický manažment týchto pacientov, ktorí majú podstúpiť nekardiochirurgický výkon. Zložitosť defektov spolu s celým radom nekardiálnych chirurgických zákrokov znemožňuje použitie jednej techniky anestézie. V článku rozoberáme vplyv a riziká VCHS a komplikácií v súvislosti s ňou na prípravu a vedenie anestézie.

Kľúčové slová: anestézia, vrodené chyby srdca, nekardiochirurgický výkon

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anesthetic management for non-cardiac surgery in patients with grown-up congenital heart disease

Progress in the diagnostic and medical management of congenital heart diseases during childhood in the last decades has resulted in growing population of adult patients with congenital heart diseases (CHD). These patients are at increased risk of developing complications during anesthesia. The article focuses on the perioperative anesthetic management of patients who undergo non-cardiac surgery. The complexity of the defects, along with a variety of non-cardiac surgery, makes it impossible to use single anesthesia technique. The article discusses the impact, risks and possible complications of CHD on the anesthesia management.

Keywords: anesthesia, congenital heart disease, non-cardiac surgery