Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2012

Anestézia pri neuropatii Charcot-Marie-Tooth – kazuistika

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Bc. Peter Firment

Choroba Charcot-Marie-Tooth je zriedkavá vrodená motorická a senzorická neuropatia. Na plánovaný operačný výkon laparotomickej resekcie rekta pre tumor autori zvolili celkovú anestéziu technikou totálnej intravenóznej anestézie propofolom, sufentanilom a na svalovú relaxáciu použili rocurónium v opakovanej predintubačnej dávke po 0,167 mg/kg. Počas výkonu monitorovali nervovosvalovú blokádu. Ďalšie pridanie relaxancií nebolo potrebné. Na ukončenie účinku svalového relaxancia podali sugammadex v dávke 2 mg/kg telesnej hmotnosti. Pri uvedenom postupe sa pacientka vo včasnom pooperačnom období aj v nasledujúcich dňoch zotavovala bez reziduálnych účinkov liekov a bez iných komplikácií aj napriek jej existujúcemu sprievodnému ochoreniu.

Kľúčové slová: neuropatia Charcot-Marie-Tooth, totálna intravenózna anestézia, sugammadex.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anaesthesia for Charcot-Marie-Tooth disease – case report

Charcot-Marie-Tooth disease is uncommon hereditary motor and sensory neuropathy. Authors choose for scheduled surgery for rectal tumour resection general anaesthesia with total intravenous anaesthesia technique. Propofol and sufentanil was used and for neuromuscular blockade authors used rocuronium in two repeat doses 0.167 mg/kg body weight before intubation. Level of neuromuscular blockade was monitored during procedure. They did not need other administration of relaxants. They used sugammadex in dose 2 mg/kg body weight on antagonise of relaxation. Patient was recovered in early post-anaesthetic hours and later days without any residual activity of anaesthetics and other complications in her co-existing disease.

Keywords: Charcot-Marie-Tooth disease, total intravenous anaesthesia, sugammadex.