Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2022

Anafylaktický šok – kazuistika

MUDr. Ingrid Pirníková, MUDr. Martina Kotorová, MUDr. Ján Korček, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Autori opisujú prípad 55-ročného muža s poškodením ulnárneho nervu, u ktorého došlo k rozvoju anafylaktického šoku po cefalosporínovom antibiotiku podanom po úvode do celkovej anestézie. Súčasne sa zaoberajú patofyziológiou anafylaxie a zásadami správnej liečby, ktorá sa odporúča v literatúre.

Kľúčové slová: anafylaxia, anafylaktický šok, mediátory, antibiotikum, kazuistika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anaphylactic shock – a case report

The authors describe a case of a 55-year-old man with ulnar nerve damage who developed anaphylactic shock after a cephalosporin antibiotic given after the introduction of general anesthesia. They also deal with the pathophysiology of anaphylaxis and the principles of proper treatment, which is recommended in the literature.

Keywords: anaphylaxis, anaphylactic shock, mediators, antibiotic, case report