Ambulantná terapia 1/2009

Systémová kortikoterapia – špecifiká liečby glukokortikoidmi

MUDr. Emőke Šteňová, PhD., MUDr. Michal Koreň

Glukokortikoidy sú lieky so širokým záberom využitia v bežnej klinickej praxi predovšetkým pre ich silný protizápalový a imunosupresívny potenciál. Ich užívanie je limitované výskytom nežiaducich účinkov, hlavne v prípade chronickej liečby vyššími dávkami lieku. Manažment liečby a sledovanie predpokladaných komplikácií tejto terapie je nevyhnutnou súčasťou klinickej praxe.

Kľúčové slová: glukokortikoidy, liečba, nežiaduce účinky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systémová kortikoterapia – špecifiká liečby glukokortikoidmi

Glukokortikoidy sú lieky so širokým záberom využitia v bežnej klinickej praxi predovšetkým pre ich silný protizápalový a imunosupresívny potenciál. Ich užívanie je limitované výskytom nežiaducich účinkov, hlavne v prípade chronickej liečby vyššími dávkami lieku. Manažment liečby a sledovanie predpokladaných komplikácií tejto terapie je nevyhnutnou súčasťou klinickej praxe.

Keywords: glukokortikoidy, liečba, nežiaduce účinky