Ambulantná terapia 3-4/2007

SUCHÉ OKO

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., FEBU, MUDr. Martin Černák, PhD.

Pre normálnu funkciu oka je potrebné, aby jeho povrch bol zvlhčovaný slzným filmom, ktorý sa skladá z mucinóznej, vodnej a lipidovej zložky. Akákoľvek porucha niektorej zložky slzného filmu vedie k syndrómu suchého oka. Je to časté očné ochorenie, ktorého príčiny nie sú len lokálne, ale hrá tu dôležitú úlohu aj celkový stav organizmu, pracovné a ekologické faktory. Poruchy slzného filmu môžu byť diagnostikované viacerými testami (Schirmerov test, farbenie povrchu oka, spojovkové riasy súbežne s mihalnicovým okrajom, break - up time, papradinový test). V liečbe syndrómu suchého oka je najviac používaná náhrada sĺz umelými slzami, menej častá je chirurgická liečba, liečba protizápalová alebo na tlmenie imunitných reakcií ako cyclosporín A, kortikosteroidy.

Kľúčové slová: suché oko, Schirmerov test, spojovkové riasy súbežne s mihalnicovým okrajom, break-up time, liečba suchého oka

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DRY EYE

The surface of the eye is covered with lacrimal film. It consist of mucinoid, aques and lipid layer. Disorders any layer of lacrimal film leads to dry eye disease. It is a frequent disease of the eye and lacrimal production is affected by many external and internal factors. The lacrimal film disorders may be diagnosed by numerous tests ( Schirmer test, staining of the surface of the eye, lid parallel conjuctival folds, break – up time ). In the treatment of dry eye the artificial lacrimation replacement is most frequently used, less frequent methods involve surgical treatment and anti – inflammatory treatment or immunesuppression with cyclosporin A and corticosteroids.

Keywords: dry eye, Schirmer test, lid parallel conjuctival folds, break-up time, treatment of dry eye