Ambulantná terapia 3/2008

SLIZNIČNÍ IMUNITA U DĚTÍ, MOŽNOSTI IMUNOMODULACE A ALERGIE

MUDr. Eva Vernerová

Slizniční povrch je trvale vystaven působení různých vlivů zevního prostředí a musí k tomu být patřičně vybaven. Tuto funkci zastává slizniční imunitní systém, který se v několika směrech liší od imunity systémové. Právě tyto rozdíly jsou diskutovány níže. Před více než 100 lety byly zahájeny pokusy o zvýšení účinnosti slizniční imunity a zamezení výskytu infekčních onemocnění, což vedlo k výzkumu imunomodulačních látek. Pokroky v této oblasti zaznamenáváme zejména v posledních letech.

Kľúčové slová: slizniční imunita, alergie, hygienická hypotéza, střevní bakteriální mikroflóra, orální tolerance, imunomodulace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MUCOSAL IMMUNITY IN CHILDHOOD, IMMUNIZATION AND ALLERGY

Mucosae are constantly bombarded with foreign substances and micro-organisms and must therefore be protected by appropriate defence mechanisms reffered as mucosal immunity. Protective responses at mucosal surfaces differ in some ways from systemic immunity. These differences are discussed in this article. The attempts to prevent infectious diseases involving mucosal surfaces by modulating the immune system were made almost 100 years ago and over the last number of years new strategies for mucosal immunization have evolved.

Keywords: mucosal immunology, allergy, hygiene hypothesis, microbial intestinal flora, oral tolerance, immunization