Ambulantná terapia 2/2008

MANAŽMENT PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ

MUDr. Enikő Havránková, MUDr. Emőke Šteňová, PhD.

Fibrilácia predsiení (AF) je najčastejšia pretrvávajúca porucha rytmu, ktorá je spojená so zvýšenou kardiovaskulárnou morbiditou a mortalitou. Dezorganizovaná predsieňová aktivita, ktorá charakterizuje AF ovplyvňuje funkciu srdca a kvalitu života. Incidencia a prevalencia AF sa zvyšuje vekom s 8 % prevalenciou v populácii nad 80 rokov. Odhalenie príčin a mechanizmu AF, ako aj rizika tromboembólie (a s tým spojenej potreby antikoagulačnej liečby), podstaty kontroly srdcovej frekvencie a rizika kardioverzie je základom úspešného manažmentu pacientov s AF.

Kľúčové slová: fibrilácia predsiení, tromboembolizmus, kardioverzia, kontrola rytmu, kontrola srdcovej frekvencie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MANAGMENT OF PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION

Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained arrhythmia, and it associated with increased cardiovascular morbidity and mortality. The disorganized atrial activity that characterizes atrial fibrillation affects cardiac function and quality of life. The incidence and prevalence of AF rise with age, with a prevalence of 8% in people older then 80 years. Understanding causal etiologies, managing risk for stroke (and need for anticoagulation), addressing rate, and assessing the risk of cardioversion are key elements in the management of patients with atrial fibrillation.

Keywords: atrial fibrillation, tromboembolism, cardioversion, rhythm control, rate control