Ambulantná terapia 2/2007

KOMBINAČNÍ LÉČBA HYPERTENZE

Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc., MUDr. Ivana Kacířová

Výsledky léčby hypertenze v současnosti jsou stále neuspokojivé, poněvadž pouze jedna čtvrtina pacientů je adekvátně léčena. Většina pacientů s diabetem a, cévní mozkovou příhodou ve stáří dosáhne dobré kompenzace hypertenze pouze za použití kombinační terapie. K nejužívanějším dvojkombinacím patří diuretika + betablokátory, diuretika + ACEI, diuretika + AT1 blokátory a ACEI + blokátory kalciových kanálů. V přehledu je upozorněno ještě na další možnosti dvojkombinační terapie. Důkazy pro používání dvojkombinací podle pravidel evidence based-medicine jsou zatím nedostatečné, v případě použití trojkombinací žádné. Léky pro trojkombinaci jsou vybírány na základě znalostí klinické farmakologie podle jejich různých mechanizmů. Pokud není léčba trojkombinací antihypertenziv úspěšná, mluvíme o farmakorezistentní hypertenzi, kde však nejčastější chybou bývá absence diuretika v kombinaci.

Kľúčové slová: hypertenze, kombinační terapie, EBM a kombinační terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

COMBINATION THERAPY FOR HYPERTENSION

Current outcomes of antihypertensive therapy remain unsatisfactory since only one in four patients are treated adequately. Most patients with diabetes, stroke and in elderly achieve good compensation of hypertension only using combination therapy. The most commonly used double combinations include diuretics + betalytics, diuretics + ACEI, diuretics + AT1 blockers, and ACEI + calcium channel blockers. Additional options of combination therapy are highlighted in this review. The evidence for double combination use according to evidence based medicine remains inadequate, while for triple combination use there is none. Triple combination drugs are selected based on clinical pharmacology knowledge of their various mechanisms. If triple-combination antihypertensive therapy is unsuccessful, the hypertension is referred to as pharmacoresistant hypertension in which the absence of a diuretic in combination is, however, the commonest mistake.

Keywords: hypertension, combination therapy, EBM and combination therapy