Ambulantná terapia 1/2008

HYPOLIPIDEMIKÁ V REÁLNEJ PRAXI A V PERSPEKTÍVE

prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., MUDr. Ján Kriška

V práci sa podáva stručná charakteristika najdôležitejších hypolipidemík v kontexte nových stratégií v prevencii a liečbe následkov aterosklerózy. V prehľade sa diskutujú praktické možnosti uplatnenia nových hypolipidemík, hovorí sa o stratégii používania hypolipidemík. Kriticky sa prehodnocujú hypolipidemiká vo výskume a vývoji.

Kľúčové slová: hypolipidemiká, liečba aterosklerózy, statíny, kombinácie hypolipidemík, vývoj hypolipidemík

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HYPOLIPIDEMIKÁ V REÁLNEJ PRAXI A V PERSPEKTÍVE

V práci sa podáva stručná charakteristika najdôležitejších hypolipidemík v kontexte nových stratégií v prevencii a liečbe následkov aterosklerózy. V prehľade sa diskutujú praktické možnosti uplatnenia nových hypolipidemík, hovorí sa o stratégii používania hypolipidemík. Kriticky sa prehodnocujú hypolipidemiká vo výskume a vývoji.

Keywords: hypolipidemiká, liečba aterosklerózy, statíny, kombinácie hypolipidemík, vývoj hypolipidemík