Ambulantná terapia 3/2008

DIAGNOSTIKA A LIEČBA DEPRESIE PRI DIABETES MELLITUS

MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.

Výskyt depresie pri diabetes mellitus sa intenzívne skúma už niekoľko desaťročí. Zvyšujúci sa záujem o túto problematiku dokumentuje veľký počet epidemiologických štúdií, ktoré poukazujú na skutočnosť, že spoločný výskyt uvedených porúch je nenáhodným javom, čo vyvoláva úvahy o ich možnom vzájomnom vzťahu. Depresia pri diabetes mellitus koreluje s nedostatočnou komplianciou pacientov, s hyperglykémiou, komplikáciami ochorenia a s nízkou kvalitou života. Depresia predstavuje nepriaznivý prognostický ukazovateľ – významne ovplyvňuje morbiditu, mortalitu aj funkčnú obnovu somatického ochorenia. Jej včasné rozpoznanie a adekvátna liečba sú mimoriadne dôležité. SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) vzhľadom na porovnateľný antidepresívny účinok s TCA a IMAO a na priaznivý efekt na viaceré chorobné parametre diabetu predstavujú v liečbe komorbidnej depresie lieky prvej línie.

Kľúčové slová: depresia, diabetes mellitus, komorbidita, antidepresíva

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF DEPRESSION IN DIABETES MELLITUS

The comorbidity of depression and diabetes mellitus is non-random fenomenon. A serious interest in this area is documented by a huge number of an epidemiological studies. Depression in diabetes mellitus is associated with noncompliance of patients, low quality of life, hyperglycaemia and other complications of the illness. Early recognition and the treatment of depression is very important since depression significantly influences morbidity and mortality of the primary illness. SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) are the first choice antidepressants in the treatment of comorbid depression. They positively affect all depressive symptoms and many pathological parameters of diabetes mellitus.

Keywords: depression, diabetes mellitus, comorbidity, antidepressants