Ambulantná terapia 2/2008

CLAUDICATIO INTERMITTENS – MOŽNOSTI AMBULANTNEJ LIEČBY

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

Periférne artériové ochorenie (PAO) končatín je dôležitým prejavom systémovej aterosklerózy. Claudicatio intermittens predstavuje druhé štádium PAO. V tomto štádiu ochorenia sa používa najmä konzervatívna liečba (ovplyvnenie rizikových faktorov aterosklerózy, antiagregačná liečba, pravidelná fyzická aktivita, farmakoterapia vazoaktívnymi látkami). V práci sa rozoberá liečba klaudikačného štádia PAO končatín.

Kľúčové slová: periférne artériové ochorenie končatín, claudicatio intermittens, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CLAUDICATIO INTERMITTENS – POSSIBILITIES OF TREATMENT IN AMBULATORY PRACTICE

Peripheral arterial disease (PAD) of extremities is an important manifestation of systemic atherosclerosis. Claudicatio intermittens is the second stage of PAD. In this stage of the disease mainly conservative treatment is used (modification of risk factors of atherosclerosis, antiplatelet drugs, regular physical activity, vasoactive pharmacological treatment). Therapy of claudicatio intermittens is discussed in this article.

Keywords: peripheral arterial disease of extremities, of claudicatio intermittens, treatment