Ambulantná terapia 3/2008

AMBULANTNÁ LIEČBA ATOPICKEJ AMBULANTNÁ LIEČBA ATOPICKEJ DERMATITÍDY

MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Liečba atopickej dermatitídy musí byť komplexná, zameraná proti rôznym patogenetickým faktorom a klinickým prejavom, musí zahŕňať zhodnotenie možných provokačných faktorov a poučenie pacienta a jeho rodiny o zodpovedajúcej životospráve. Jej základnou a nevyhnutnou súčasťou je starostlivosť o suchú kožu. Do nedávnej minulosti boli základnou účinnou externou protizápalovou liečbou atopickej dermatitídy topické kortikosteroidy, v súčasnosti sa spektrum účinných liečebných prostriedkov rozširuje o topické imunomodulátory, určené na dlhodobú liečbu tejto chronickej choroby.

Kľúčové slová: atopická dermatitída, suchá koža, protizápalová liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OUT-PATIENT THERAPY OF ATOPIC DERMATITIS

Treatment of atopic dermatitis requires a comprehensive approach that includes evaluation of potential triggers and education of the patient and family regarding proper avoidance measures. Hydration of the skin and maintenance of an intact skin barrier remain integral to proper management. Although topical corticosteroids remain a mainstay of anti-inflammatory therapy of acute exacerbation of the disease, the newer topical immunomodulators offer advantages for treatment of this chronic, relapsing disease.

Keywords: atopic dermatitis, dry skin, antiinflammatory therapy