Všeobecné informácie

XXXI. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Termín konania:

17. – 18. marec 2022

Miesto:

hotel Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava

Pod záštitou:
 • Neuropediatrická sekcia SNeS SLS
 • Klinika pediatrickej neurológie NÚDCH a LF UK
Odborný garant:

doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Poplatky:

Prezenčná účasť:

 • registrácia vopred - 50 €
 • registrácia na mieste 17. – 18. marca 2022 - 70 €

Online účasť

 • poplatok - 20 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Na základe registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí.

Prihláška k aktívnej účasti je súčasťou registračného formulára. Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom a abstraktom prednášky môžete tiež poslať mailom na Daša Búzeková, kongres@solen.sk najneskôr do 10. 2. 2022.

O zaradení prednášky do odborného programu budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.

Abstrakty budú publikované v suplemente odborného časopisu Neurológia pre prax. Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 1 800 znakov aj s medzerami).

Program

Hlavné témy:

 • Autoimunitné a infekčné ochorenia

 • Epilepsia

 • Neurogenetika

 • Neuromuskulárne poruchy

 • Neurorehabilitácie

 • Nové možnosti liečby v detskej neurológii

 • Stroke v detskom veku

 • Varia

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: hotel Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava, prípadne v blízkych hoteloch.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

COVID-19

Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.