Všeobecné informácie
Online

XXX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Termín konania:

22. január 2021

Miesto konania:

Online

Pod záštitou:

Neuropediatrická sekcia SNeS

Klinika pediatrickej neurológie NÚDCH a LF UK

Národný ústav detských chorôb

Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Odborný garant:

MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

In memoriam Pavol Sýkora
Záznam podujatia

Dovoľujeme si Vás informovať, že záznamy prednášok podujatia XXX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie budú od 22. 1. 2021 dostupné na našom on-line module https://mudr.online/podujatia/xxx-bratislavske-postgradualne-dni-detskej-neurologie

Program
Hlavné témy:
  • Nervovosvalové ochorenia

  • Genetika - neurogenetika

  • Epilepsia

  • Varia

Kontakt
Realizátor:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. 02/5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.