Všeobecné informácie

XXX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Termín konania:

21. - 22. január 2021

Miesto konania:

Hotel Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava

Pod záštitou:

Neuropediatrická sekcia SNeS

Klinika pediatrickej neurológie NÚDCH a LF UK

Národný ústav detských chorôb

Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Odborný garant:

MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Poplatky:

registrácia vopred do 20. 1. 2021 - 40 €

na mieste - 21. 1. 2021 - 60 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Sprievodný program:

21.1.2021 - 10 €

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Program
Hlavné témy:
  • Nervovosvalové ochorenia

  • Genetika - neurogenetika

  • Epilepsia

  • Varia

Kontakt
Realizátor:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. 02/5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre vystavovateľov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať