Všeobecné informácie

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XVI. ročník

Termín:

21. – 22. október 2022

Miesto:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Pod záštitou:

Slovenská neurologická spoločnosť SLS

Poplatky:

Poplatky člen SNeS:

  • vopred – 80 €
  • na mieste 21. – 22. 10. 2022 – 100 €
  • online – 2-dňový prístup – 30 €

Poplatky ostatní:

  • vopred – 100 €
  • na mieste 21. – 22. 10. 2022 – 150 €
  • online – 2-dňový prístup – 30 €

Poplatky - zástupca spoločnosti:

  • online – 2-dňový prístup – 0 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Na základe registrácie Vám bude zaslaná zálohová faktúra.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, stravu počas podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Ubytovanie

Pre účastníkov bude ubytovanie zabezpečené podľa požiadaviek v mieste konania: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

COVID - 19

Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať