Všeobecné informácie

Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2023

Termín:

26. apríl 2023

Miesto:

Miesto: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava + ONLINE live stream https://www.mudr.online/

Pod záštitou:
  • Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie SLS
  • Diagnostické a výskumné centrum pre primárne imunodeficiencie nadácie Jeffrey Modella pri DK LF UK a NÚDCH Bratislava
  • The J-project, ECE IPI Center
  • Slovenská imunologická spoločnosť
Odborný garant:

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať