Všeobecné informácie

SSRO 2022, 5. ročník

Termín konania:

20. - 21. máj 2022

Miesto konania:

Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1, Košice

Organizuje:
 • Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie SLS,

 • VOÚ, a.s., Košice

Odborný garant a koordinátor programu:

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Poplatky:
 • registrácia vopred – 30 €

 • na mieste 20. - 21. 5. 2022 – 50 €

 • rádiologický technik – 10 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Na základe registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Hlavné témy:

 • karcinóm prostaty
 • nádory hlavy a krku
 • stereotaktická rádioterapia
 • rádioterapia vedená zobrazením
 • klinická prax v radiačnej onkológii
 • štandardy v radiačnej onkológii
Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať