Všeobecné informácie

SSRO 2022, 5. ročník

Termín konania:

20. - 21. máj 2022

Miesto konania:

Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1, Košice

Organizuje:
  • Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie SLS,

  • VOÚ, a.s., Košice

Odborný garant a koordinátor programu:

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať