Všeobecné informácie

Slovenský a český XVI. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES s medzinárodnou účasťou

Termín:

27. – 28. apríl 2023

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava https://www.hotelsaffron.sk/

Pod záštitou:
 • Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia
 • Česká neurologická společnost, Neuromuskulární sekce
Odborný garant:

MUDr. František Cibulčík, CSc. - predseda Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia

Poplatky:
 • lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník
  • skoršia registrácia do 31. 3. 2023 – 90 €
  • registrácia po 31. 3. 2023 – 110 €
 • zástupca spoločnosti, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 144 €

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii. Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť k stanovenému termínu. Uhradený registračný poplatok je nevratný

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí (formou prednášky). Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom a abstraktom prednášky môžete tiež poslať mailom na Daša Búzeková kongres@solen.sk.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 12. marca 2023.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu. Abstrakty budú publikované v suplemente odborného časopisu Neurológia pre prax. Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 1 800 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť podľa požiadaviek v mieste konania: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava.

 • 1-lôžková izba s raňajkami / noc – 95 €
 • 2-lôžková izba s raňajkami / noc – 115 €

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Parkovanie

Parkovanie na parkovisku hotela Saffron:

 • 1 hodina – 2 €,
 • kongresový deň – 12 €,
 • 24 hodín – 15 €.
Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.