Všeobecné informácie
Online

Slovenský a český XIV. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES s medzinárodnou účasťou

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej a českej sekcie pre neuromuskulárne ochorenia.

Termín konania:

29. – 30. apríl 2021

Forma:

ONLINE – live stream

Pod záštitou:
  • Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

  • Česká neurologická společnost, Neuromuskulární sekce

  • Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Bratislava

  • Neurologická klinika SZU a UNsP, Bratislava

Hlavný odborný garant:

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

predseda Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Live stream

Dovoľujeme si Vás informovať, že live stream podujatia Slovenský a český XIV. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES môžete po registrácii sledovať v dňoch 29. a 30. apríla 2021 (14.30 – 19.00hod.) na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii live stream: https://mudr.online/podujatia/slovensky-a-cesky-xiv-neuromuskularny-kongres.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.