Všeobecné informácie
Online

Slovenský a český XIV. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES s medzinárodnou účasťou

Termín konania:

29. – 30. apríl 2021

Spôsob konania:

Online - live stream

Pod záštitou:
  • Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

  • Česká neurologická společnost, Neuromuskulární sekce

  • Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Bratislava

  • Neurologická klinika SZU a UNsP, Bratislava

Hlavný odborný garant:

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

predseda Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.