Všeobecné informácie

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Termín:

16. november 2022

Miesto:

ONLINE – live stream

Organizátori:
 • Slovenská lekárska komora
 • SOLEN, s.r.o.
 • forensic.sk
 • KINSTELLAR
Odborný garant a koordinátor odborného programu:

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Poplatky:
 • Predplatitelia časopisu SOLEN – 15 €
 • Ostatní – 20 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok okrem online prístupu zahŕňa aj záznam prednášok v archíve po skončení podujatia.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Potrebné platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK. Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Live stream

Live stream podujatia môžete po registrácii sledovať 16. novembra na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii live stream: https://mudr.online/podujatia/pravne-forenzne-a-ekonomicke-aspekty-mediciny-2.

Program

Z pripravovaného programu vyberáme:

 • Judikatúra Najvyššieho súdu SR vo veciach náhrady škody na zdraví a nemajetkovej ujmy v zdravotníckych sporoch - JUDr. Ján Šikuta, PhD., predseda Najvyššieho súdu SR

 • Najdôležitejšie zmeny v systéme financovania a rovnováhy slovenského zdravotníctva - Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., predsedníčka ÚDZS

 • Revízna činnosť zdravotných poisťovní vo verejných lekárňach – etický a právny rozmer - PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory

 • Neuropsychológia v praxi - PhDr. Robert Krause, PhD., MBA, neuropsychológ

 • Možnosti úhrad génových terapií – JUDr. Katarína Fedorová, PhD., podpredsedníčka OZ Onkoinfo.sk

 • eRecept – skúsenosti a povinnosti 2.0 – Mgr. Martin Pilník, lekárnik, optimalizátor procesov lekárenských sietí a konzultant pri vývoji programového vybavenia v oblasti lekárenstva

 • Umelá inteligencia a 3D tlač ako disruptívne technológie v zdravotníctve – doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA

 • Právne problémy LGBTI ľudí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - JUDr. Lucia Plaváková, PhD., advokátka

 • Quality improvement studies v pôrodníctve – doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB, nemocnica Ružinov

 • Evolučná podstata argumentácie a jej možné implikácie v medicíne – Mgr. Martin Poliačik, lektor Akadémie kritického myslenia

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, obchod@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.