Všeobecné informácie

Pediatria pre prax, 63. pediatrické dni

Termín:

4. – 5. máj 2023

Miesto:

Hotel Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava + ONLINE live stream https://www.mudr.online/

Pod záštitou:
  • Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
  • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • Národný ústav detských chorôb v Bratislave
  • Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
  • časopis Pediatria pre prax
Odborný garant:

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk .

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať