Všeobecné informácie

Novinky z ASCO, 14.ročník

Termín:

24. jún 2022

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava + ONLINE live stream https://www.mudr.online/

Pod záštitou:
  • Slovenská onkologická spoločnosť SLS
  • Národný onkologický inštitút
Odborný garant:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Koordinátorka podujatia:

MUDr. Mária Rečková, PhD.

Poplatky:

Poplatky člen SOS SLS:

  • vopred – 10 €
  • na mieste 24. 6. 2022 – 20 €
  • online – 10 €

Poplatky ostatní:

  • vopred – 20 €
  • na mieste 24. 6. 2022 – 30 €
  • online – 10 €
  • zástupca spoločnosti online – 0 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná zálohová faktúra.

Registračný poplatok za prezenčnú účasť zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, občerstvenie počas prestávok a prístup k záznamom prednášok po skončení kongresu.

Online registračný poplatok okrem online prístupu zahŕňa aj záznam prednášok v archíve po skončení podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 4 kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Live stream

Live stream podujatia Novinky z ASCO, 14.ročník môžete po registrácii sledovať dňa 24. júna 2022 na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii live stream: https://mudr.online/podujatia/novinky-z-asco-14rocnik.

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava, prípadne v blízkych hoteloch.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk

COVID - 19

Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.