Všeobecné informácie
Online

Novinky z ASCO, 13.ročník

Termín:

25. jún 2021

Forma:

ONLINE – live stream

Pod záštitou:
  • Slovenská onkologická spoločnosť
  • Národný onkologický inštitút
Odborný garant:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Koordinátorka podujatia:

MUDr. Mária Rečková, PhD.

Poplatky:

Vstup na online podujatie je zdarma.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Program
Odborný program:

15.30 – 19.45 Koordinátorka online podujatia – MUDr. Mária Rečková, PhD.

15.30 – 15.35 Úvodné slovo:

Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

15.35 – 16.55 Karcinóm prsníka a Gastrointestinálne malignity

Koordinátor sekcie: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

15.35 – 16.05 Karcinóm prsníka – prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

16.05 – 16.35 Gastrointestinálne malignity – MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

16.35 – 16.55 Diskusia

16.55 – 17.00 Prestávka

17.00 – 18.20 Karcinóm pľúc a Varia

Koordinátor sekcie: MUDr. Igor Andrašina, CSc.

17.00 – 17.30 Karcinóm pľúc – doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

17.30 – 18.00 Varia (malígny melanóm, nádory hlavy a krku) – MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.

18.00 – 18.20 Diskusia

18.20 – 18.25 Prestávka

18.25 – 19.45 Genitourinárne a Gynekologické malignity

Koordinátor sekcie: MUDr. Juraj Beniak

18.25 – 18.55 Genitourinárne malignity – doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD.

18.55 – 19.25 Gynekologické malignity – MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

19.25 – 19.45 Diskusia

19.45 – 19.55 Záver

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

Partneri podujatia

Loga partnerov podujatia

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať