Všeobecné informácie

Neurologický deň, 3. ročník

Termín:
  1. jún 2021
Miesto:

Csillagház, Daxnerova ulica 489/36, Rimavská Sobota

Pod záštitou:
  • Slovenská lekárska komora
  • Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota
Odborný garant:

MUDr. Erika Zacharová – primárka neurologického oddelenia

Poplatky:

Vstup na podujatie je zdarma.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

COVID-19

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).

Na podujatie je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19 (RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.), je ho možné nahradiť potvrdením o očkovaní (najmenej 14 dní od očkovania druhou dávkou mRNA vakcíny, alebo 4 týždne od očkovania prvou dávkou vektorovej vakcíny, alebo 14 dní po prvej dávke ľubovoľnou vakcínou, ak osoba bola zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní.

Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania - táto povinnosť platí všade okrem okresov zaradených v stupni Monitoring (zelená). Po uplynutí dvoch týždňov je organizátor povinný tieto údaje zničiť.

Program
Hlavné témy:
  • Epilepsia

  • Bolesť hlavy

  • Parkinson

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

Partneri podujatia

Obrázok - partneri podujtia

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.