Všeobecné informácie

Neurologický deň

Termín konania:

25. jún 2020

Miesto konania:

Csillagház, Daxnerova ulica 489/36, Rimavská Sobota

Organizátor a odborný garant:

MUDr. Erika Zacharová – primárka neurologického oddelenia

Pod záštitou:

Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s. r. o.

Registračný poplatok:

10 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku. Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, občerstvenie počas prestávok a obed.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Parkovanie
Informácia:

Hlavné parkovisko pre externých návštevníkov sa nachádza vedľa sociálnej poisťovne K. Mikszátha 297/61, 979 01 Rimavská Sobota

GPS: 48.385545, 20.016649

(Na parkovisku sa bude nachádzať informátor od 6:00 do 10:00 hod.)

Adresa miesta, kde sa koná konferencia: Daxnerova 489/36, 979 01 Rimavská Sobota

GPS: 48.386480, 20.019506

(Daxnerova ulica je jednosmerná, obmedzené miesta na státie, prístup z ul. Jesenského)

COVID- 19
COVID - 19:

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

 • vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
 • pravidelné dezinfikovanie rúk (budú zabezpečené dezinfekčné gély a roztoky na všetkých toaletách, na registračnom pulte, v prednáškovej sále)
 • po každej prednáške bude rečnícky pult a mikrofón vydezinfikovaný
 • priestory s výstavnými stánkami budú usporiadané voľnejšie, s dostatočnými rozostupmi
 • priestory budú v maximálnej možnej miere vetrané čerstvým vzduchom
Program
Časový harmonogram podujatia:

Odborný program

Štvrtok 25. jún 2020, Rimavská Sobota

8.00 Registrácia

9.00 Otvorenie podujatia

 • doc. MUDr Richard Hrubý, PhD., MPH – riaditeľ Všeobecnej nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota

 • MUDr. Robert Hill PhD., MPH – medicínsky riaditeľ siete polikliník a nemocníc Svet zdravia

 • MUDr. Erika Zacharová – primárka Neurologického oddelenia Svet zdravia Nemocnica Rimavská Sobota

9.00 – 10.30 Epilepsia a EEG

Predsedníctvo: MUDr. Martiníková Martina, MUDr. Zacharová Erika

 • MUDr. Hofericová Babeta, Neurologická klinika JLF UK, Martin – Fokálna alebo generalizovaná epilepsia?

 • MUDr. Martiníkova Martina, 2. neurologická klinika SZU, Banská Bystrica – Nonkonvulzívny status epilepticus

 • MUDr. Petrík Oto, Neurologické oddelenie Svet zdravia Galanta – Epilepsia v gravidite

 • MUDr. Zacharová Erika, Neurologické oddelenie Svet zdravia Rimavská Sobota – Symptomatický epileptický záchvat

Diskusia

10.30 – 10.45 Prestávka

10.45 – 12.00 Kazuistiky

Predsedníctvo: MUDr. Hofericová Babeta, MUDr. Martiníková Martina, MUDr. Feketeová Eva

 • MUDr Frimmelová Patrícia, Neurologické oddelenie, Spišská Nová Ves – Čo sa vykľulo z apendicitídy…

 • MUDr. Junas Radovan, Neurologické oddelenie Svet zdravia Žiar nad Hronom – Liečime EEG? Efekt antikonvulzívnej liečby v EEG obraze

 • MUDr. Gödöllová Eva, MUDr. Travkina Iuliia, Neurologické oddelenie, Galanta – Bandáž žalúdka ako príčina kvalitatívnej poruchy vedomia

 • MUDr. Slicho Andrej, Neurologické oddelenie Svet zdravia Rimavská Sobota – Kombinácia epilepsie a PNES v klinickej praxi

 • MUDr. Feketeova Eva, Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP, Košice – Videokazuistiky

Diskusia

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 14.00 Spánková medicína

Predsedníctvo: MUDr. Feketeová Eva, MUDr. Pobeha Pavol

 • MUDr. Pobeha Pavol, Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UN LP, Košice – Neinvazívna ventilácia pri neuromuskulárnych ochoreniach

 • MUDr. Feketeová Eva, Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP, Košice – Chrípka a narkolepsia s nedostatkom hypokretínu

 • MUDr. Haň Vladimír, Neurologická klinika, Košice – Liečba nemotorických príznakov pri pokročilej Parkinsonovej chorobe

Diskusia

14.00 – 14.15 Prestávka

14.15 – 15.15 Spánková medicína

Predsedníctvo: MUDr. Adásková Monika, MUDr. Moťovský Branislav

 • MUDr. Moťovský Branislav, Psychiatrická klinika, FN Trenčín – Videopolysomnografia v diferenciálnej diagnostike insomnií

 • MUDr. Obtulovič Miroslav, ORL klinika, Ružomberok – Indikácie chirurgickej liečby OSAS a základné vyšetrovacie metódy z pohľadu ORL

 • MUDr. Adásková Monika, MUDr. Obtulovičová Katarína, ORL klinika, Ružomberok – Chirurgická liečba ronchopatie a OSAS

Diskusia

15.15 Záver podujatia

Zasadnutie kompetenčných tímov primárov neurologických oddelení Sveta zdravia: MUDr. Miloslav Dvorák

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. 02/5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre vystavovateľov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať