Všeobecné informácie

Networking mladých neurológov

Podujatie je určené pre lekárov do 35 rokov. Priestor pre mladých neurológov zoznámiť sa a podeliť sa so svojimi vedomosťami či skúsenosťami. Kapacita podujatia je limitovaná – maximálny počet účastníkov je 50.

Termín:

19. – 20. október 2022

Miesto:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Pod záštitou:

Slovenská neurologická spoločnosť SLS

Odborný garant:

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Poplatky:
  • Prezenčná účasť – 20 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Potrebné platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, stravu počas podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vám dovoľujeme dať do pozornosti možnosť prihlásiť vlastnú kazuistiku z praxe, ktorú prednášajúci odprezentujú na tomto podujatí. Vítané sú kazuistiky s videom.

Prihlášku na aktívnu účasť spolu s názvom, menami spoluautorov a krátkym abstraktom kazuistiky prosíme poslať mailom na Daša Búzeková buzekova@solen.sk do 19. septembra 2022.

Ubytovanie

Pre účastníkov bude ubytovanie zabezpečené podľa požiadaviek v mieste konania: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Nepeňažné plnenie: Doklad o výške nepeňažného plnenia za poskytnuté ubytovanie bude vydaný na odbornom podujatí. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy (§ 9 odst. 2 písm. y) podľa Zákona o dani z príjmov č. 344/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia).

COVID - 19

Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.