Všeobecné informácie

Medzinárodný deň sestier

Na celom svete sa slávi 12. máj ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a povolania zdravotnej sestry Florence Nightingalovej z Veľkej Británie. Je to deň, kedy si pripomíname záslužnú prácu všetkých našich sestier a pôrodných asistentiek.

Termín:

12. máj 2023

Miesto:

Hotel Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava

Pod záštitou:
  • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
  • Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek
Odborný garant:

PhDr. Eva Baďuríková, PhD.

Poplatky:
  • aktívny účastník/prednášajúci - zdarma
  • člen SKSaPA, SSSaPA – 15 €
  • ostatní – 20 €

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:

Podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v súlade s Vyhláškou o vzdelávaní č.74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov a registrované SKSaPA.

Potvrdenia sa budú vydávať po skončení podujatia.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí (formou prednášky). Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlášku k aktívnej účasti môžete tiež poslať mailom na Daša Búzeková kongres@solen.sk. Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 15. marca 2023.

Program

Hlavné témy:

  • Kvalita zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta

  • Nové trendy v ošetrovateľstve

  • Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o onkologického a paliatívneho pacienta

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.