Všeobecné informácie

Medzinárodný deň sestier

Termín:

12. máj 2022

Miesto:

Hotel Bratislava, Bratislava + ONLINE - live stream https://www.mudr.online/

Pod záštitou:
 • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
 • Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek
Odborný garant:

PhDr. Eva Baďuríková, PhD.

Poplatky:

Prezenčná účasť

 • aktívny účastník/ prednášajúci - zdarma
 • člen SKSaPA, SSSaPA – 20 €
 • ostatní – 30 €

ONLINE

 • aktívny účastník/ prednášajúci - zdarma
 • člen SKSaPA, SSSaPA – 10 €
 • ostatní – 20 €

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, certifikát o účasti, iné kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok.

Kredity:

Podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v súlade s Vyhláškou o vzdelávaní č.74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov a registrované SKSaPA.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Odborný program

12. máj 2022, Hotel Bratislava, Bratislava

8.00 Registrácia

8.55 Otvorenie podujatia

9.00 – 11.00 BLOK I

 • PhDr. Andrej Lučenič (Bratislava): Manažment liečby osseálnych metastáz pri karcinóme prsníka
 • PhDr. Gabriela Doktorová, PhD., PhDr. Anna Lubelcová, PhD.(Trnava, Ružomberok): Úskalia anestézie u pacienta s nádorovým ochorením orofaryngu (vyžiadaná prednáška)
 • MUDr. Radovan Juríček: Hemoroidy – možnosti ich konzervatívnej liečby

Prednáška podporená spoločnosťou Recordati

Diskusia

11.00 – 11.15 Prestávka

11.15 – 13.15 BLOK II

 • PhDr. Eva Bednáriková Schweighofer, PhD. (Bratislava): Interaktívne procesy v ošetrovateľstve. Komunikácia a jej špecifiká
 • PhDr. Alena Uríčková, PhD. (Trnava): Poď sa so mnou hrať. A ako? Budeme sa ošetrovať... (vyžiadaná prednáška)
 • PhDr. Andrea Lajdová, PhD. (Trnava): Etický pohľad na profesiu sestry (vyžiadaná prednáška)

Diskusia

13.15 – 13.30 Prestávka

13.30 – 17.30 BLOK III

 • PhDr. Jana Švecová MBA (Vyšné Hágy, Vysoké Tatry): Ovplyvní situácia na Ukrajine výskyt tuberkulózy na Slovensku?
 • Eva Matulová (Bratislava): RTG terapia pohybového aparátu u onkologického pacienta
 • PhDr. Jana Híčiková (Bratislava): Násilie a agresia voči zdravotníkom pri výkone povolania

Prednáška podporená spoločnosťou B.Braun

 • Miluše Kotalíková: Starostlivosť o našich najmenších

 • Prednáška podporená spoločnosťou Bayer

 • Mgr. Mária Vančová (Bratislava): Mobilný Hospic NOÚ – naše skúsenosti

Diskusia

17.30 Záver podujatia

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Hlavní partneri

Partneri