Všeobecné informácie

Kazuistické webináre Extrapyramídovej sekcie SNeS 2023

Termín:

január - december 2023

Forma:

ONLINE cez aplikáciu ZOOM https://www.zoom.us/download

Pod záštitou:

Sekcia extrapyramídových ochorení SNeS SLS

Odborný garant:

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Poplatky:

vstup na online podujatie je zdarma

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK. Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Webinár január 2023
Termín:
  1. január 2023, 15.30 hod.

Využitie inhibítorov COMT v liečbe Parkinsonovej choroby

Odborný garant:

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Odborný program:
  • Využitie inhibítorov COMT v liečbe Parkinsonovej choroby - prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
  • 3 interaktívne kazuistiky - doc. MUDr. Michal Minár, PhD., doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.
Expertný panel:
  • prof. MUDr. Ján Benetin,CSc.
  • prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
  • MUDr. Milan Grofik, PhD.
  • MUDr. Igor Straka, PhD.
  • MUDr. Vladimír Haň, PhD.
  • MUDr. Ján Necpál
  • doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Pozvánka január 2023 na stiahnutie:
Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Hlavní partneri

Partner