Všeobecné informácie

Kazuistické webináre Extrapyramídovej sekcie SNeS 2022

Termín:

január - december 2022

Forma:

ONLINE cez aplikáciu - https://www.zoom.us/download

Pod záštitou:

Sekcia extrapyramídových ochorení SNeS SLS

Odborný garant:

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

WEBINÁR JANUÁR 2022
Termín:
  1. január 2022, 15.30 hod.
Odborný program:
  • Predstavenie nového Štandardu MZ SR pre skríning zriedkavých extrapyramídových ochorení – doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
  • 3 interaktívne kazuistiky pacientov s extrapyramídovými ochoreniami – MUDr. Kristína Kulcsárová, MUDr. Miriam Ostrožovičová, doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Expertný panel:
  • prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.,
  • prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.,
  • prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.,
  • MUDr. Ján Necpál,
  • MUDr. Milan Grofik, PhD.,
  • MUDr. Vladimír Haň, PhD.
Pozvánka január 2022 na stiahnutie:
Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať