Všeobecné informácie
Online

Kazuistické webináre Extrapyramídovej sekcie SNeS

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte mi predstaviť Vám nový projekt Extrapyramídovej sekcie SNeS. Ide o sériu kazuistických webinárov, ktoré sa budú konať vždy poslednú stredu v mesiaci o 15.30 hod. s výnimkou letných mesiacov (júl, august) a decembra, keď bude webinár realizovaný v stredu 15. 12. 2021.

Okrem tematickej prednášky budú jadro extrapyramídových webinárov tvoriť kazuistiky zaujímavých alebo komplikovaných – nedoriešených pacientov.

Na každý webinár bude určený expertný panel, ktorého členovia budú diskutovať o prezentovaných prípadoch pre lepšie porozumenie prístupu extrapyramídových špecialistov k tejto skupine pacientov.

Účastníci webinára z jednotlivých extrapyramídových centier môžu prihlásiť na prezentáciu aj svoje kazuistiky – prednostne budú vybrané kazuistiky so zaujímavou diagnózou, diferenciálnou diagnostikou alebo liečbou. Je možné prihlásiť aj komplikovaných pacientov s nedoriešenou diagnózou, ktorí budú prediskutovaní expertným panelom priamo počas webinára.

Prihlásiť kazuistiku je potrebné najneskôr týždeň pred konaním webinára mailom na adrese: mskorvanek@gmail.com.

Verím, že Vás táto myšlienka nadchne a podarí sa nám spoločne založiť dlhodobú tradíciu Extrapyramídovej sekcie SNeS.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Predseda Sekcie extrapyramídových ochorení SNeS SLS

Poplatky:

Vstup na online podujatie je zdarma  

Forma:

ONLINE cez aplikáciu ZOOM https://www.zoom.us/download

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Zaregistrovaní účastníci získajú za účasť na live streame kredity CME.

Webinár september 2021
Termín: 

streda, 29. september 2021, 15.30 hod.

Program:
  • Diagnosticky prístup k pacientovi s parkinsonizmom vo svetle nových diagnostických kritérií - MUDr. Ján Necpal

  • 3x Interaktívne kazuistiky pacientov s extrapyramídovými ochoreniami - MUDr. Miroslav Borsek, MUDr. Bibiána Jeleňová, MUDr. Ján Necpál

Odborný panel:
  • Prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
  • Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
  • Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
  • Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
  • MUDr. Milan Grofik, PhD.
  • MUDr. Vladimír Haň, PhD.
Webinár jún 2021 na stiahnutie
Termíny webinárov 2021

Termín konania webinárov

28. apríl 2021 - Inovatívne možnosti liečby Huntingtonovej choroby – kde sme a kam smerujeme

26. máj 2021 - Parkinsonova choroba - kedy uvažovať o invazívnej liečbe

30. jún 2021 - Využitie botulotoxínu v neurológii

29. september 2021 - Diagnosticky prístup k pacientovi s parkinsonizmom vo svetle nových diagnostických kritérií

27. október 2021

30. november 2021

15. december 2021

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Generálni partneri

Partneri