Všeobecné informácie
Na toto podujatie už nie je možné sa prihlásiť, kapacita účastníkov je naplnená.

EMG workshop

Podujatie je určené pre elektromyografistov, kapacita podujatia je limitovaná (maximálny počet účastníkov je 30).

Termín:

20. – 21. september 2022

Miesto:

Csillagház, Daxnerova ulica 489/36, Rimavská Sobota

Pod záštitou:
  • Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť SLS
  • Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Odborný garant:

MUDr. František Cibulčík, CSc.

Registračný poplatok:

80€ (zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, kredity CME a stravu počas podujatia)

Aktívny účastník / prednášajúci, školiteľ je oslobodený od platby registračného poplatku.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Hlavné témy workshopu:

  • Syndróm karpálneho tunela a vybrané úžinové syndrómy - klinika, EMG a terapia – prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

  • Myotonické syndrómy v EMG obraze – MUDr. František Cibulčík, PhD.

  • Traumatické lézie periférnych nervov v EMG obraze – MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: Csillagház, Daxnerova ulica 489/36, Rimavská Sobota, prípadne v blízkych hoteloch.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

COVID - 19

Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať